Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP prin introducerea sistemului C.A.F. si instruirea personalului la nivelul Consiliului Judetean Ialomita în scopul implementarii unitare a managementului calităţii şi performantei în administraţia publică locală.