Ce este Cadrul Comun de Autoevaluare?

Cadrul Comun de Autoevaluare este un instrument de management al calităţii totale dezvoltat de sectorul public pentru sectorul public, inspirat din Modelul pentru Excelenţă lt Fundatiei Europene pentru Managementul Calităţii. Se bazează pe premisa că rezultatele excetente referitoare la performanţa organizaţională, cetăţeni/client, personal şi societate pot fi atinse prin intermediul leadershipului care conduce strategia şi planificarea, personalul, parteneriatete, resursele şi procesele. Priveşte organizaţia din mai multe unghiuri simultan: abordarea holistică a analizei performanţei organizaţionale.

C.A.F este disponibil în sectorul public, nu presupune costuri materiate şi este oferit ca un instrument uşor de folosit pentru a sprijini instituţiile din sectorul public de pe cuprinsul Europei în utilizarea tehnicitor de management al calităţii pentru a-şi îmbunătăţi performaţa. CAF a fost elaborat pentru a putea fi folosit în toate zonele din sectorul public şi este aplicabil instituţiilor publice de la nivel European, naţional, federal, regional şi local.

CAF îşi propune să fie un catalizator pentru un process de îmbunătăţire complet şi are 5 scopuri principale:

  1. Să introducă administraţiile publice în cultura excelenţei şi a principiilor MCT;
  2. Să le ghideze progresiv către un ciclu complet PDCA (planificare, implementare, verificare, acţiune);
  3. Să faciliteze auto evaluarea unei organizaţii din sectorul public pentru a obţine o analiză diagnostic şi o definiţie a acţiunilor de îmbunătăţire;
  4. Să funcţioneze ca o punte de legatură între diferite modele folosite în managementul calităţii, atât în sectorul public cât şi în cel privat;
  5. Să faciliteze bench learningul între diferite instituţii din sectorul public.

Organizaţiile care au început implementarea CAF au ambiţia de a creşte către excelenţa în performanţa lor organizaţională şi vor să introducă o cultură a excelenţei în instituţiile lor. Utilizarea eficientă a CAF ar trebui să conducă în timp la dezvoltarea ulterioară a acestui tip de cultura şi de gândire în cadrul instituţiei. 

Aplicarea sistemului CAF va creşte atat calitatea serviciilor oferite de catre o autoritate publica cetatenilor, cat si capacitatea organizationala a institutiei, prin faptul că managementul calităţii poate fi acum complet integrat şi aliniat cu strategia Consiliului Judetean Ialomita.