Activitatea 1

Management de proiect (Luna 1 – Luna 16)

Primul pas în realizarea acestei activități va fi Constituirea echipei de management a proiectului. În cadrul acestei activități se vor cunoaște persoanele ce vor fi implicate în proiect precum și rolurile și responsabilitățile aferente. Următorul pas va fi realizarea planului de comunicare, plan ce va viza atât comunicarea internă, între membrii echipei de proiect (din partea solicitantului și partenerului), cât și comunicarea externă cu diferiți factori de interes pentru proiect – finanțatorul, furnizorii de bunuri și servicii, respectiv mass-media.

După ce va fi realizat planul de comunicare se va trece la planificarea detaliată a implementării proiectului. În această etapă, se vor folosi diferite metodologii de planificare pentru a obține detalierea duratei proiectului, a momentului începerii și finalizării fiecărei activități în parte, a relațiilor dintre activități, precum și a responsabilităților și resurselor necesare derulării acestora.

Monitorizarea și controlul proiectului va fi următorul pas în cadrul activității de management. Activitatea menționată va avea ca scop furnizarea de informații membrilor echipei de proiect prin care aceștia să poată identifica și rezolva problemele de implementare și evalua progresul proiectului.

Etapa următoare va fi evaluarea și raportarea rezultatelor finale. Această activitate va consta în aprecierea periodică a măsurii în care au fost atinse obiectivele și s-au obținut rezultatele preconizate, utilizând resursele prevăzute în proiect.

Documente:

Plan comunicare