Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătăţirea managementului calităţii în Consiliul Judeţean Ialomiţa prin introducerea standardului CAF;

 

  • Creşterea capacităţii personalului din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa de a implementa sistemul CAF, prin realizarea instruirilor pentru minim 20 persoane, a schimbului de experienţă pentru 15 persoane şi a campaniilor de promovare la scară largă cu privire la beneficiile intoducerii sistemului CAF;

 

  • Dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în domeniul dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse pentru minim 30 persoane din Consiliul Judeţean Ialomiţa într-un interval de 2 luni, cu scopul aplicării acestor concepte în organizaţie pentru un management al calităţii mai bun.