Activitatea 5

Schimb de experienţă cu instituții/organisme publice internaționale în care a fost implementat sistemul CAF dintr-un stat membru UE (Luna 5 – Luna 7)

 

Pentru selecţia obiectivă a GT se va realiza o procedură de alocare a locurilor, procedură care va îndeplini condiţiile de transparenţă şi obiectivitate cu respectarea principiului egalităţii de şanse. Tema pentru vizita de studiu o reprezintă implementarea sistemului CAF în autorităţi publice locale din statul membru al Uniunii Europene. Destinaţia  în care va avea loc vizita de studiu va fi stabilită în funcţie de analiza efectuată în cadrul studiului realizat în proiect.  La vizita de studiu va participa un număr  de 15 persoane din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Durata vizite de studiu va fi de 5 zile lucrătoare, iar durata zilnică a evenimentelor va fi de maxim 8 ore/zi. Orice document referitor la implementarea proiectului, utilizat pentru public sau participanți, inclusiv orice listă de prezență sau orice alt certificat, va include o declarație cu privire la faptul că proiectul a fost cofinanțat din FSE prin POCA, respectiv textul „Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”.  Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului. Actiunile interregionale contribuie la promovarea si susținerea inovării prin schimbul de experiențe.

LOCAȚIE – Destinaţia  în care va avea loc vizita de studiu va fi stabilită în funcţie de analiza efectuată în cadrul studiului realizat în proiect.

REZULTATE –15 persoane din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa ce vor participa la schimb de experienţă.

Raport Schimb Experienta Viena


Descarca raportul aici (download).