Rezultatele proiectului

 1. Studiu privind implementarea CAF în instituții publice similare din alte state membre atins prin realizarea subactivității 2.1 – Realizarea unui studiu privind implementarea C.A.F in instituții publice similare din alte state

 

 1. Metodologie elaborată pentru organizarea şi planificarea auto-evaluării în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa pentru introducerea CAF atins prin Realizarea de către Solicitant a subactivităţii 2.2 – Stabilirea modului în care va fi organizată si planificată auto-evaluarea în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF

 

 1. Plan de comunicare elaborat cu privire la proiectul de autoevaluare în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF atins prin Realizarea de către Solicitant a subactivităţii 2.3 – Comunicarea cu privire la proiectul de autoevaluare în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF

 

 1. Grup de lucru înfiinţat la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa pentru introducerea CAF atins prin realizarea de către Solicitant a subactivităţii 3.1 – Crearea unui grup de autoevaluare la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF

 

 1. 20 de persoane selectate şi instruite în aplicarea sistemului C.A.F. la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa atins prin realizarea de către Solicitant a subactivităţii 2 – Organizarea instruirii angajaţilor în vederea implementării CAF la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa

 

 1. Metodologie de autoevaluare din punct de vedere al implementării CAF atins prin realizarea de catre Solicitant a subactivității 3.3 Autoevaluarea Consiliului Județean Ialomiţa din punct de vedere al implementării CAF

 

 1. Raport privind rezultatele autoevaluării, atins prin realizarea de catre solicitant a subactivității 3.4 Realizarea raportului privind rezultatele autoevaluarii – CAF in cadrul Consiliului Județean Ialomiţa

 

 1. Plan de acţiuni corective elaborat pentru implementare CAF, atins prin realizarea de către Solicitant a subactivităţii 4.1 Elaborarea unui plan de acţiuni corective la nivelul CJ Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF

 

 1. Acţiuni corective pentru implementare CAF comunicate, atins prin realizarea de către Solicitant a subactivităţii 4.2 – Comunicarea planului de îmbunătăţire a Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF

 

 1. Planul de îmbunătăţire la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF elaborat, atins prin realizarea de către solicitant a subactivităţii 4.3 – Implementarea planului de îmbunătăţire la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa în vederea introducerii sistemului CAF

 

 1. Un nou exerciţiu de autoevaluare la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa pentru CAF planificat, atins prin realizarea de către solicitant a subactivităţii 4.4 – Planificarea următorului exerciţiu de autoevaluare la nivelul Consiliului Județean Ialomiţa aferente sistemului CAF

 

 1. 15 persoane din cadrul institutiei solicitante participanti la schimb de experienta cu instituții/organisme publice internaționale atins prin realizarea de catre solicitant a activităţii 5. Schimb de experienţă cu instituții/organisme publice internaționale în care a fost implementat sistemul CAF dintr-un stat membru UE.

 

 1. campanie de promovare la scară largă cu privire la beneficiile intoducerii sistemului C.A.F atins prin realizarea de către solicitant a activităţii 6, Campanii de promovare la scară largă cu privire la beneficiile intoducerii sistemului CAF

 

 1. minim 30 persoane din cadrul instituţiei instruite în dezvoltarea durabilă atins prin realizarea de către solicitant a activităţii 8 Selectarea şi instruirea personalului din cadrul instituţiei care va participa la cursurile ce au ca temă dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse