Activitatea 6

Campanii de promovare la scară largă cu privire la beneficiile introducerii sistemului CAF (Luna 7-8/Luna 14-15)

 

Subactivitate 6.1 Realizarea unei mese rotunde (Luna 7-8)

            În cadrul acestei activităţi va fi realizată o masă rotundă la care vor fi invitaţi să participe reprezntanţi ai ONG-urilor, ai mediului de afaceri, ai cetăţenilor. Acestora li se va prezenta sistemul CAF. Aceştia vor dezbate în legătură cu aşteptările pe care le au în legătură cu aplicabilitatea standardului la o autoritate publică. Evenimentul va fi realizat pe durata a 2 zile/ 4 ore/zi/ minim 20 participanţi/ Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului. Actiunile interregionale contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe.

LOCAŢIE – Va fi stabilită de operatorul economic  ce va implementa activitatea în urma procedurii de licitaţie;

REZULTATE – 1 masă rotundă cu minim 20 participanţi

  

Subactivitatea 6.2 Realizarea unei conferinţe (Luna 14-15)

            În cadrul acestei activităţi va fi realizată o  conferinţă la care vor participa reprezentanţi a minim 10 primării din Judeţul Ialomiţa. Acestora li se va prezenta noul sistem CAF şi beneficiile pe care le aduce pentru administraşia locală. Pentru acțiunile susținute din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, beneficiarul se va asigura de faptul că cei care participă la o operațiune sau publicului larg au fost informați despre această finanțare, prin utilizarea corectă și completă a elementelor de identitate vizuală pe materialele aferente evenimentului. Orice document referitor la implementarea proiectului, utilizat pentru public sau participanți, inclusiv orice listă de prezență sau orice alt certificat, va include o declarație cu privire la faptul că proiectul a fost cofinanțat din FSE prin POCA, respectiv textul „Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”. Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului

LOCAŢIE – Va fi stabilită de operatorul economic  ce va implementa activitatea în urma procedurii de licitaţie;

REZULTATE – 1 conferinţă cu minim 20 participanţi

« 19 de 19 »