Activitatea 7

Informare şi publicitate (Luna 1-16)

 

Subactivitatea 7.1 Afişarea unei scurte descrieri a proiectului pe site-urile web ale partenerilor implicaţi în proiect (Luna 2)

Afişarea, pe site-urile web ale partenerilor,  a unei scurte descrieri a proiectului, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: Titlu, denumire beneficiari și parteneri, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare). Sintagma „Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.” va fi utilizată pe toate materialele de promovare destinate publicului.Beneficiarul se va asigura că sigla și trimiterea la Uniune trebuie să fie vizibile în partea de sus a unui dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tabletă, etc.), fără să fie nevoie de derularea paginii. Toate măsurile de informare și comunicare realizate prin proiect vor respecta elementele de identitate vizuală ale POCA.

 

Subactivitatea 7.2 Realizarea unei pagini web a proiectului (Luna 3)

Pe pagina web dedicată proiectului, conţinutul obligatoriu pentru acesta va cuprinde: sigla Uniunii Europene, a Guvernului României, sigla POCA și a Instrumentelor Structurale în România, plasate în partea de sus, în varianta policromă pe siteurile web; declarația: „Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”. link-uri către: site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoțit de textul: “Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduriue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro); site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.fonduriadministratie.ro . textul: „Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”, într-un loc vizibil, pe pagina principală. Beneficiarul se va asigura că sigla și trimiterea la Uniune trebuie să fie vizibile în partea de sus a unui dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tabletă, etc.), fără să fie nevoie de derularea paginii. Toate măsurile de informare și comunicare realizate prin proiect vor respecta elementele de identitate vizuală ale POCA.

Imagini

 

Subactivitatea 7.3 Publicarea unui anunţ publicitar în presă cu privire la lansarea proiectului (Luna 1)

Pentru toate materialele destinate publicării în presă se vor folosi informații și elemente grafice obligatorii precizate în Manualul de identidate vizuala POCA: sigla UE, sigla Guvernului României, sigla POCA și cea a Instrumentelor Structurale conform regulilor menționate în prezentul manual; data și titlul comunicatului de presă, în partea de sus, date de contact pentru detalii în partea de jos a documentului; conținut fraza: “Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”, prezentată în partea de jos a documentului.  Toate măsurile de informare și comunicare realizate prin proiect vor respecta elementele de identitate vizuală ale POCA.

 

Subactivitatea 7.4 Publicarea unui anunţ publicitar în presă cu privire la finalizarea proiectului (Luna 16)

Pentru toate materialele destinate publicării în presă se vor folosi informații și elemente grafice obligatorii precizate în Manualul de identitate vizuala POCA: sigla UE, sigla Guvernului României, sigla POCA și cea a Instrumentelor Structurale conform regulilor menționate în prezentul manual; data și titlul comunicatului de presă, în partea de sus, date de contact pentru detalii în partea de jos a documentului; conținut fraza: “Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”, prezentată în partea de jos a documentului. Toate măsurile de informare și comunicare realizate prin proiect vor respecta elementele de identitate vizuală ale POCA.

 

Subactivitatea 7.5

Realizarea şi expunerea a 10 afişe cu informaţii despre proiect, într-un loc uşor vizibil publicului (Luna 5)

Realizarea şi expunerea a 10 afişe cu informaţii despre proiect  (dimensiune minimă A3), într-un loc uşor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a clădirii Consiliului Judeţean Ialomiţa.    Acesta va cuprinde următoarele informații referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar și parteneri (dacă există), scop, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare). Toate măsurile de informare și comunicare realizate prin proiect vor respecta elementele de identitate vizuală ale POCA.

Imagini

 

Subactivitatea 7.6

Realizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului (Luna 16)

În cadrul acestei activităţi va fi realizată o conferinţă pentru diseminarea rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului. Toate materialele folosite la evenimente vor respecta cerințele Manualului de identitate vizuală pentru Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru acțiunile susținute din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, beneficiarul se va asigura de faptul că cei care participă la o operațiune sau publicului larg au fost informați despre această finanțare, prin utilizarea corectă și completă a elementelor de identitate vizuală pe materialele aferente evenimentului. Orice document referitor la implementarea proiectului, utilizat pentru public sau participanți, inclusiv orice listă de prezență sau orice alt certificat, va include o declarație cu privire la faptul că proiectul a fost cofinanțat din FSE prin POCA, respectiv textul „Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”.  Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului.

« 1 de 12 »

Link-uri aferente conferinței de presa:
https://www.agendaialomiteana.ro/actualitate/video-consiliul-judetean-ialomita-isi-propune-imbunatatirea-performantei-institutiei/

http://tvialomita.ro/?p=4433

« 2 de 6 »